Kampanya Detayları

KALE OUTLET CENTER

BABALAR GÜNÜ SOSYAL MEDYA YARIŞMASI KURALLARI

06.06.18

 1. Babalar günü yarışmasına katılım 11 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 17 Haziran 2018 saat 23:59’da bitecektir.
 2. Yarışmaya sadece herkese açık şekilde görselin altına yorum yaparak katılım mümkündür.
 3. En fazla beğeni alan ilk 2 yorum ödülü kazanmaya hak kazanacaktır.
 4. Yarışma Instagram ve Facebook platformları üzerinden gerçekleşecektir.
 5. Her iki platformda yarışmaya katılan kullanıcıların beğenileri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 6. Aynı profilin iki platformda aldığı beğeni toplamı geçerli olmayacaktır.
 7. Aynı platformdaki birden fazla hesabın tek kişiye ait olması durumunda toplam kabul edilmemektedir.
 8. Yarışmaya katılacak hesabın; profil resmi ve kapak görseli olması, hesabın en az 1 seneden fazladır aktif olması, son paylaşımının en az 7 gün önce yapılmış olması, hesap içerisinde minimum 20 adet içerik olması zorunludur. Bu kuralın herhangi bir maddesine uymayan hesap ‘Sahte Hesap’ olarak tanımlanacaktır. Bir hesabın ‘Sahte Hesap’ olarak tanımlanması durumunda Kale Outlet Center’ı, ilgili hesabın yarışmaya katılımını geçersiz sayma hakkına sahiptir.
 9. Yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, Kale Outlet Center yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde yarışmacının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.
 10. Yarışmayı kazanmak için otomatik beğeni kullanılması durumunun tespiti sonucunda yarışmayı kazansa dahi ödül ikinci kazanana geçecektir.
 11. Yarışmayı kazanan hesap sahipleri dışında ödül kullanılamaz. Kazanılan ödül devredilemez, nakde dönüştürülemez.
 12. Yarışmaya katılınan platformdaki (Instagram ve Facebook) @KaleOutlet hesabını takip etmek ön koşuldur ve zorunludur.
 13. Kazananlar 19 Haziran 2018 Salı Kale Outlet Center hesaplarından duyurulacaktır.
 14. Taraflar, zorunlu nedenler veya mücbir sebeple yükümlülüklerini yerine getiremedikleri takdirde bundan dolayı sorumlu tutulamazlar.
 15. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
 16. Katılımda sunulan bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
 17. Katılımlar, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, şiddet unsuru içermemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 18. Paylaşımlar, uygunsuz, ahlaki değerlere aykırı, müstehcen, menfur, suç unsuru, hakaret, iftira veya küçük düşürücü unsurlar içeren içeriklerden oluşmamalıdır.
 19. Paylaşımlar herhangi bir gruba veya bir bireye karşı bağnazlık, ırkçılık, nefret veya zarara teşvik eden veya cinsiyet, din, milliyet, cinsel kimlik veya yaş ayrımcılığına yönelten içerik içermemelidir.
 20. Yarışma 18 yaşından büyüklerin katılımına açık olup 18 yaşından küçükler aktivitede hediye kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez.
 21. Kale Outlet Center yarışmanın yapılmasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, yangın, grev vb. gibi mücbir sebepler ile hükümet, düzenleyici idare vb. diğer resmi kurumlar tarafından alınmış kararlar gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde işbu aktivitenin ve yarışmanın koşullarını tek taraflı değiştirme ve gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir. Yarışma ve aktiviteye katılan herkes işbu şartları okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.